EU:n 2030-päästötavoitteen kiristäminen [video]

81 sekunnin tiivistys EU:n ilmastopolitiikasta, ja siitä miten EU:n 2030-päästövähennystavoiteen kiristäinen -55 prosenttiin voisi vaikuttaa EU:n ja Suomen päästörajoihin eri sektoreilla.

 

 

 

Oletukset:

  • 2030-päästövähennystavoitteen kiristys vaikuttaa vuotta 2030 edeltävien vuosien päästörajoihin. Tässä on oletettu, että vuodesta 2021 alkaen, mutta vaikutus voi alkaa vasta myöhemmin, riippuen mm. milloin kiristyksestä päätetään.
  • Lentämiselle ei ole virallisia vuosittaisia päästörajoja. Komission laskelmassa lentämisen päästöjen ovat 111 Mt vuonna 2030, ja kuvan päästörajat on laskettu sen perusteella alenevana sarjana. Oletettu, että kokonaistavoitteen kiristys ei kiristä lentämisen päästörajaa.
  • Vuosien 2021-2030 taakanjakosektorin maakohtaiset päästörajat on laskettu käyttäen linkin kaavaa jäsenmaiden vuosien 2016-2017 päästöjen keskiarvona(Suomen osalta 2016-2018 päästöt): https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/regulation_en
  • Mikäli taakanjakosektorin kokonaistavoitetta kiristetään, niin on oletettu, että jokaisen maan tonneissa mitattua 2030-päästötavoitetta kiristettäisiin prosentuaalisesti yhtä paljon, ja uudet maakohtaiset päästörajat on laskettu sen mukaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s